Όχι

Όταν κάποιος λέει όχι αυτό σημαίνει όχι.

Μπορεί να μην το εννοεί αλλά και πάλι τις περισσότερες φορές σημαίνει όχι.

Εκτός από τις φορές που το εννοεί που και πάλι σημαίνει όχι.

Αυτός που πρέπει θα καταλάβει αλλιώς όχι.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s