Όταν κάποιος λέει όχι αυτό σημαίνει όχι.

Μπορεί να μην το εννοεί αλλά και πάλι τις περισσότερες φορές σημαίνει όχι.

Εκτός από τις φορές που το εννοεί που και πάλι σημαίνει όχι.

Αυτός που πρέπει θα καταλάβει αλλιώς όχι.