Υγρασία πολλή σήμερα στο Στάδιο
Υγρασία πολλή όμως και έξω από το Στάδιο

illrunning