Με πήρε η Μαρία

Μαζί με τα μπατόν

Για σουλάτσο εκινήσαμε

Μακρόθεν στο βουνόν

Γιδόσκατα στα Πέριξ

Παντού διασκορπισμένα

Τα πράγματα τα δρομικά

Τα έχουνε χεσμένα

Εγυρίσαμε και πείναγα

Τι παράξενο ρε μαλάκα

Μία πίτσα ολόκληρη γονάτισα

Και μία σοκολάτα πλάκα

Από την αδημοσίευτη συλλογή “Δρομικές Ιστορίες σε λα Μείζονα”

illrunning