— Κόουτς τι έγινε, η ομάδα δε βλεπόταν σήμερα
— Δε θα το έλεγα, πήγαμε πολύ καλά τηρουμένων των αναλογιών
— Μα φάγατε 8 γκολ
— Η ομάδα δεν έχει συνέλθει ακόμα από τα συμβάντα στα Mad Awards