Από χειμώνα καλοκαίρι
Από προβατίνα μπακαλιάρο
Από αυτοκίνητο πατίνι
Κε σερά σερά