Και να πατήσει ο Πούτιν το κουμπί
Ιώδιο τόνους έχω πάρει
Στη θάλασσα λέπι δεν άφησα
Από κολιούς και καλαμάρι