Και να πατήσει ο Πούτιν το κουμπί
Κενό δεν έχω αφήσει
Έφαγα και κοντοσούβλι στου Θωμά
Και γαρδούμπα στο Λυβίσι