Και να πατήσει ο Πούτιν το κουμπί
Τα χιλιόμετρα μου τά’χω τρέξει
Και στις ταβέρνες του ντουνιά
Κανείς δεν μ’έχει ψέξει