Και να πατήσει ο Πούτιν το κουμπί
Καθόλου δεν με μέλλει
Αφού στη Καλαμάτα έτσουξα
Γρουνοπούλα και παστέλι