Και αν πατήσει ο Πούτιν το κουμπί
Και γίνουμε όλοι στάχτη
Θα έχω να το λέω
Για τη προβατίνα απ’ το Σωκράτη