Στην Ουκρανία γίνεται πόλεμος και πεθαίνουν άνθρωποι.
Στην Ελλάδα ψήνουν κοψίδια φορώντας μάσκες.
Κάποιος να πατήσει το γαμημένο κουμπί να τελειώνουμε.

illrunning667